Anantara Kalutara, Shri Lanka

Anantara Kalutara, Shri Lanka

Beldi Country Club, Marrakech

Beldi Country Club, Marrakech

The Patra, Bali

The Patra, Bali

Belmond Castello, Casole

Belmond Castello, Casole

Dusit Thani, Pattaya

Dusit Thani, Pattaya

Ayana Resort and Spa, Bali

Ayana Resort and Spa, Bali

The Country Side Resort

The Country Side Resort

Mana Ranakpur

Mana Ranakpur

Gajner Palace

Gajner Palace

The Laxmi Niwas Palace

The Laxmi Niwas Palace