Tom + Zarana
Aditi + Hitesh
Hitika + Diviyank
Payal + Adhir
Rhea + Aakash
Harmit + Varun
Harmit + Varun
Harmit + Varun
Aditi+Hitesh
Kamakshi + Aakash
Bansri+Aneesh
Raashi + Kanav
Srishti + Abhishek
Anirudh+Prerna

NRI wedding Jagmandir +Udaivilas

Aditi + Rishi
Nikita +Rahul
Mitesh + Saniya
Haldi in South Indian Style
Kanika + Prashant
Saniya + Varun
Shovan + Seher
Vimal + Vinika
Fireworks after Phera
Cocktail night at Ananta Udaipur, India